Ando Brandbeveiliging

Bouwbesluit Brandveiligheid

De technische bouwregelgeving in Nederland is vastgelegd in een AMvB (algemene maatregel van bestuur).

De rechter moet deze regelgeving kunnen toetsen en daarom is het Bouwbesluit juridisch geformuleerd. Vanzelfsprekend is dat niet de taal van de bouw.

Het Bouwbesluit stelt de eisen en voor de bepalingsmethode verwijst het Bouwbesluit naar een norm. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de energiezuinigheid (afdeling 5.1 van het Bouwbesluit 2012). Voor het bepalen van de energieprestatiecoefficient verwijst het Bouwbesluit naar NEN 7120 (en NVN 7125) en voor de thermische isolatie naar NEN 1068.

Om de door het Bouwbesluit aangewezen norm te doorgronden en te gebruiken heeft NEN een aantal praktijkgidsen ontwikkeld. Deze praktijkgidsen geven inzicht in de wijze waarop de norm moet worden gebruikt, zodat de berekening of bepalingsmethode correct wordt uitgevoerd. Veel berekeningen moeten als ‘bewijs’ bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning worden gevoegd. De bouwer is gehouden aan deze berekeningen en de consument heeft er recht op dat volgens deze berekeningen wordt gebouwd. 

De praktijkgids Brandveiligheid belicht alle normen die het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid aanstuurt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bouwkundige brandveiligheid, brandveiligheidinstallaties en brandveilig gebruik. 

De serie praktijkgidsen is geschreven door ingenieurs uit de praktijk en bestaat uit de volgende delen:

Deze praktijkgids is een waardevolle leidraad voor het zorgvuldig ontwerpen en realiseren van brandveilige gebouwen