Ando Brandbeveiliging

Impregneren

Decoratiemateriaal behandelen met een brandvertrager

Evenementen, themafeesten, party’s en feestdagen kenmerken zich door een kwistig gebruik van decoratiemateriaal. Deze decoraties verhogen echter niet alleen de sfeer, maar ook het brandgevaar.

De statistieken wijzen dan ook uit dat het aantal branden jaarlijks nog steeds toeneemt. In veel gevallen wordt de snelheid waarmee een onschuldig klein brandje zich kan ontwikkelen tot een grote uitslaande brand onderschat. De gevolgen van snel om zich heen grijpend vuur zijn altijd dramatisch.
Materiële en immateriële schade als gevolg van brand grijpt diep in op het leven van vele betrokkenen.

Een brandvertrager is een impregneermiddel dat erop gericht is om een beginnende brand in de kiem te smoren door de elementen van de branddriehoek geheel of gedeeltelijk weg te nemen. Vanaf een bepaalde temperatuur begint een brandvertrager te ontleden.

Brandvertragers zijn veilig en eenvoudig aan te brengen op bijvoorbeeld hout, karton, stofferingen en decoratiematerialen.

Testen hebben aangetoond dat met een brandvertragend  behandeld materiaal voldoet aan de normen NEN 1722, ISO 6940/6941, BS 5438/ 3, BS 476/7 en DIN 4102/ B2. De brandvertragers kunnen  worden aangebracht d.m.v. sprayen met een druk van 3-5 bar of d.m.v. een drukpomp. De brandvertragers zijn leverbaar in cans van 5 liter, overige verpakkingen op aanvraag.