Ando Brandbeveiliging

Ontruimingsplan conform NTA 8112

Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten.

In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbo besluit.

Wat is een ontruimingsplan?
In het ontruimingsplan staan de functies, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Het ontruimingsplan moet zó opgesteld zijn dat de brandweer het kan toetsen en het ontruimingsplan moet voldoen aan de Nen-norm NTA 8112

Een ontruimingsplan ziet er voor elk gebouw anders uit maar heeft wel steeds dezelfde onderdelen.

Is het bij u nog niet geregeld en voldoet u nog niet aan de huidige wetgeving. Maak een afspraak voor een passende en vrijblijvende offerte.