Ando Brandbeveiliging

Handhaving BHV

Inspectie SZW

Wie controleert de BHV-verplichting?
De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de wettelijke taak om te inspecteren (op grond van de Arbowet) of een werkgever aan de BHV-verplichtingen voldoet.

Mocht er een calamiteit of arbeidsongeval hebben plaatsgevonden met slachtoffers dan kunnen de Nederlandse Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappij een onderzoek instellen. Het ontbreken van een (adequate) BHV-organisatie kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de aansprakelijkheid en de hoogte van een eventuele schadevergoeding vanuit de verzekeraar.

Een goed opgeleide en geoefende BHV-organisatie is belangrijk voor de bedrijfscontinuïteit. De BHV kan letsel bij slachtoffers voorkomen en beperken, maar ook schade aan gebouwen en goederen.

Wat moet je regelen voor de BHV?
Om je BHV goed te regelen moet je zorgen dat je (voldoende) BHVers aanstelt en ze een effectieve BHV cursus laat volgen om de BHV-taken in jouw bedrijf of organisatie uit te kunnen voeren. Ook moet je zorgen voor de BHV-middelen zoals een eerste hulpkoffer, communicatiemiddelen en BHV-hesje om herkenbaar te zijn als BHVer.