Ando Brandbeveiliging

Bemiddeling en advies

Wij kunnen onze opdrachtgevers helpen met eenmalige, concrete projecten, maar ook met het gebouwbeheer verzorgen in brede zin: op het gebied van brandveiligheid.

We kijken daarbij verder dan het uitvoeren van een opdracht of het oplossen van knelpunten alleen. We streven naar duurzame oplossingen, het achterhalen van oorzaken en het bedenken van alternatieven voor hoge investeringen of lastige maatregelen die worden opgelegd. Daarbij wordt goed ingespeeld op de bedrijfsorganisatie van de opdrachtgever en gelet op de kostenaspecten.

Daarbij zijn wij het aanspreekpunt voor integrale brandveiligheidsadvisering voor onze klanten. We toetsen met name bestaande gebouwen en objecten op brandveiligheid en adviseren onze opdrachtgevers over de te nemen maatregelen en ondersteunen de implementatie daarvan. 

Onze werkzaamheden

Bij enkele grote opdrachtgevers beheren we de totale brandveiligheidszorg. De doelgroepen zijn met name de zorgsector en andere (semi) overheidsinstellingen, horeca maar ook het midden- en kleinbedrijf zijn hierin goed vertegenwoordigd.