Ando Brandbeveiliging

Basiscursus AED

Algemene informatie
De AED is een hulpmiddel dat, na aanbrengen van de elektroden, automatisch vaststelt of het hart van het slachtoffer in fibrillatietoestand is geraakt. Fibrilleren komt in 70 tot 80% voor, in de eerste minuten na het ontstaan van een circulatiestoornis. De enige definitieve behandeling bij een dodelijke ritmestoornis zoals fibrilleren is het defibrilleren. Elke minuut dat wordt gewacht met het defibrilleren neemt de overlevingskans met 10% af. Vroegtijdige inzet van de AED redt levens. De Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt steeds vaker geplaatst in bedrijven, instellingen, winkels en openbare gebouwen. Bij het ontbreken van een AED kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. 

Doelgroep
De opleiding “bedienaar AED” is bedoeld voor werknemers in bedrijven en instellingen die deel uit maken van het BHV-team als aanvulling op de gevolgde BHV opleiding. Daarnaast wordt de opleiding georganiseerd voor werknemers in bedrijven en instellingen waar een AED is geplaatst. Ook particulieren kunnen bij ons de cursus volgen.

Cursusduur
De cursusduur is 1 dagdeel van 3 uur. Ook een avond- of weekendopleiding is mogelijk.

Praktijktrainingen
De praktijk wordt verzorgd met levensechte CPR-AED reanimatie poppen en AED trainers.