Ando Brandbeveiliging

Cursus Kleine Blusmiddelen

Op deze cursus is natuurlijk het leukste item, het zelf blussen van brandjes.

Maar dit gecontroleerd spelen met vuur wordt niet opgevoerd om de cursist te amuseren. Een vlam in de pan, een apparaat dat ontbrandt, als dit je overkomt zul je in eerste instantie schrikken. Maar door te weten hoe je zo’n beginnende brand in de kiem kan smoren en door het een keer gedaan te hebben zul je de kans op uitslaande brand voor een belangrijk deel verkleinen.

Ook raakt men zich bewust van gedrag dat tot brand kan leiden (en versleten gasslang, een campingtankje nog gevuld op de vliering) en zal men zien dat met simpele middelen zoals bijvoorbeeld een blusdekentje, een ramp te voorkomen is. Deze cursus maakt onderdeel uit van de cursus BHV, maar wordt ook in een vereenvoudigde versie gericht op huis, tuin en keuken, aangeboden aan particulieren en bedrijven. 

ANDO Brandbeveiliging organiseert daarom voor u de cursus Kleine Blusmiddelen.

In een halve dag leert u wat brand nu eigenlijk inhoud, over verschillende soorten blusmiddelen en belangrijker nog, u leert in de praktijk op verschillende manieren een beginnende brand te blussen. De laatste jaren groeit echter de belangstelling voor deze veiligheidscursussen. Bedrijven zijn sowieso verplicht om BHV-ers in huis te hebben, maar ook particulieren zien steeds meer in dat je op eenvoudige wijze rampen kunt voorkomen. In een simpele veiligheidscursus van slechts drie uur wordt u geleerd om daadwerkelijk in te grijpen.