Ando Brandbeveiliging

Algemene informatie Koolzuursneeuwblusser

De blusser is gevuld met kooldioxide, een niet giftig en vorstvrij gas, dat geen nevenschade toebrengt aan gevoelige apparatuur, materialen en omgeving.

CO2 is een veel toegepast blusmiddel ter bestrijding van niet te grote vloeistofbranden (benzine, olie, petroleum), gasbranden (butaan, propaan) en is zeer geschikt voor het bestrijden van branden op elektrische apparatuur. 

Verkrijgbaar zijn: