Alles ruim op voorraad

Van grote tot kleine projecten

Professionele trainingen

Van BHV tot blussen

Installatie en controle

Wij verzorgen het gehele traject

BHV niet geregeld?

Welke boete riskeert u?

De meeste werkgevers houden zich aan de regelgeving, u natuurlijk ook. Het kan echter zo zijn dat u onbewust deze regelgeving overtreedt en daardoor in de problemen komt.

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als u hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld heeft, riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.

In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt. 

De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:

•hogere boetes
•hogere straffen bij herhaalde overtreding
•stilleggen van bedrijfsonderdelen
•last onder dwangsom
•geen tussenkomst van de rechter


Welke boetes riskeert u?
Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl en klik rechtsonder op de button 'Boetes & sancties'. De boetes voor BHV hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet:

•artikel 3, lid 1, paragraaf e
•artikel 15

Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom u BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en klanten.