Alles ruim op voorraad

Van grote tot kleine projecten

Professionele trainingen

Van BHV tot blussen

Installatie en controle

Wij verzorgen het gehele traject

Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

De module Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) biedt leidinggevenden de mogelijkheid zich in één keer te kwalificeren. De onderwerpen uit de module Basisveiligheid die van belang zijn voor de leidinggevende zijn er geïntegreerd in deze module.

ANDO Brandbeveiliging organiseert voor u de cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA).

Inhoud
De module bestaat uit 15 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten:
•wet- en regelgeving
•ongevallen en de gevolgen voor beleid
•geluid en straling
•elektriciteit
•gevaarlijke stoffen
•branden en explosies
•werken in besloten ruimten
•veilig werken met machines en gereedschappen
•hijsen
•struikelen, uitglijden en vallen
•werken op hoogte
•persoonlijke beschermingsmiddelen
•ergonomie
•wat te doen om verantwoord met risico’s te omgaan
•rol van de leidinggevende

Cursusdata
Cursusdata van de Cursus Basisveiligheid zullen in overleg met u vastgesteld worden. 

Algemeen
•Kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 14 personen.
•De kleine groepen waarborgen meer persoonlijke aandacht voor de individuele cursist.
•De cursus wordt verzorgd door rijksgediplomeerde Kaderinstructeurs.
•Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) is zorgdragend voor examinering en centrale registratie van het certificaat VOL-VCA.
•De cursus voldoet aan de door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid gestelde eisen.

Cursusplaats
Bij deelname van minimaal 8 personen zal de cursus georganiseerd worden op onze locatie te Oosterhout.

Cursusduur
De cursus bestaat uit twee lesdagen van 09:00 tot 17:00 uur inclusief verzorgde lunch.

Examinering
•Het examen bestaat uit een schriftelijke toets van 60 meerkeuzevragen.
•Bij het succesvol afsluiten van het examen ontvangt de cursist het diploma VOL-VCA van het NIBHV.
•Dit diploma is erkend door SSVV.