Alles ruim op voorraad

Van grote tot kleine projecten

Professionele trainingen

Van BHV tot blussen

Installatie en controle

Wij verzorgen het gehele traject

Cursus Basisveiligheid (VCA)

ANDO Brandbeveiliging organiseert voor u de cursus Basisveiligheid (VCA)

Inhoud

De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen, omvatten:

•wet- en regelgeving
•risico's en ongevallen
•gevaarlijke stoffen
•branden en explosies
•werken in besloten ruimten
•veilig werken met machines en gereedschappen
•tillen en hijsen
•struikelen, uitglijden en vallen
•werken op hoogte
•elektriciteit
•persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen

•Kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 14 personen.
•De kleine groepen waarborgen meer persoonlijke aandacht voor de individuele cursist.
•De cursus wordt verzorgd door rijksgediplomeerde Kaderinstructeurs.
•Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) is zorgdragend voor examinering en centrale registratie van het certificaat Basisveiligheid-VCA.
•De cursus voldoet aan de door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid gestelde eisen.

Cursusplaats
Bij deelname van minimaal 8 personen zal de cursus georganiseerd worden op onze locatie te Oosterhout. 

Cursusduur
De cursus bestaat uit twee lesdagen van 09:00 tot 17:00 uur inclusief verzorgde lunch.

Cursusdata
Cursusdata van de Cursus Basisveiligheid zullen in overleg met u vastgesteld worden. 

Examinering
•Het examen Basisveiligheid bestaat uit een schriftelijke toets van 40 meerkeuzevragen.
•Bij het succesvol afsluiten van het examen ontvangt de cursist het diploma VCA van het NIBHV.
•Dit diploma is erkend door SSVV.