Alles ruim op voorraad

Van grote tot kleine projecten

Professionele trainingen

Van BHV tot blussen

Installatie en controle

Wij verzorgen het gehele traject

Basiscursus Bedrijfshulpverlener

Als werkgever wordt u geacht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener.
Mocht er binnen uw bedrijf een situatie voordoen die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.
Bedrijven die geen bedrijfshulpverlener in dienst hebben, kunnen van de Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Bovendien weigeren verzekeringsmaatschappijen steeds vaker om schadevergoedingen uit te keren, als blijkt dat de wettelijke Arbo-eisen niet of niet volledig worden nageleefd.

ANDO Brandbeveiliging organiseert daarom voor u de cursus Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.

Inhoud:

* Eerste hulp & Reanimatie (theorie & praktijk)

 • Niet-spoedeisende eerste hulp
 • Spoedeisende eerste hulp
 • Reanimatie
 • Gebruik AED
* Brandbestrijding (theorie & praktijk)
 • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Ontruiming
 • Communicatie

Examinering:

Examinering en certificering door het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
 • De examinering vindt plaats tijdens de opleiding.
 • Bij het succesvol afsluiten van het examen ontvangt de cursist een diploma en pasje van het NIBHV.
 • Dit diploma is erkend door de Arbowet en de Wet Milieubeheer.
Algemeen:
 • Kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 14 personen.
 • De kleine groepen waarborgen meer persoonlijke aandacht voor de individuele cursist.
 • De cursus wordt verzorgd door Rijksgediplomeerde Kaderinstructeurs.
 • Maatwerk in praktijkoefeningen. Nabootsing van praktijksituatie zoals deze voor kunnen komen in de werkomgeving van de cursisten.
 • Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) is zorgdragend voor examinering en centrale registratie van het certificaat Bedrijfshulpverlener.
 • De cursus voldoet aan de door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid omschreven eisen.

Cursusplaats: 
Standaard wordt de cursus verzorgd bij Ando Brandbeveiliging te Oosterhout. Bij deelname van minimaal 8 personen zal de cursus georganiseerd kunnen worden op een locatie naar keuze.

Cursusduur:
De cursus bestaat uit twee lesdagen van 09:00 tot 16:00 uur inclusief verzorgde lunch (op onze locatie).