Alles ruim op voorraad

Van grote tot kleine projecten

Professionele trainingen

Van BHV tot blussen

Installatie en controle

Wij verzorgen het gehele traject

Bemiddeling en advies

Wij kunnen onze opdrachtgevers helpen met eenmalige, concrete projecten, maar ook met het gebouwbeheer verzorgen in brede zin: op het gebied van brandveiligheid.

We kijken daarbij verder dan het uitvoeren van een opdracht of het oplossen van knelpunten alleen. We streven naar duurzame oplossingen, het achterhalen van oorzaken en het bedenken van alternatieven voor hoge investeringen of lastige maatregelen die worden opgelegd. Daarbij wordt goed ingespeeld op de bedrijfsorganisatie van de opdrachtgever en gelet op de kostenaspecten.

Daarbij zijn wij het aanspreekpunt voor integrale brandveiligheidsadvisering voor onze klanten. We toetsen met name bestaande gebouwen en objecten op brandveiligheid en adviseren onze opdrachtgevers over de te nemen maatregelen en ondersteunen de implementatie daarvan. 

Onze werkzaamheden

•Het uitvoeren van integrale brandveiligheidsaudits en het opstellen van rapportages hierover.
•Opdrachtgevers adviseren rondom brandveiligheidsvraagstukken en gelijkwaardige oplossingen.
•Het bij externe partijen uitzetten en achteraf controleren van te treffen maatregelen.
•Begeleiding bij de aanvraag van vergunningen/meldingen en het geven van advies hierin.
•Brandveiligheidsmanagement: het geven van beleidsondersteuning en advisering.


Bij enkele grote opdrachtgevers beheren we de totale brandveiligheidszorg. De doelgroepen zijn met name de zorgsector en andere (semi) overheidsinstellingen, horeca maar ook het midden- en kleinbedrijf zijn hierin goed vertegenwoordigd.