Alles ruim op voorraad

Van grote tot kleine projecten

Professionele trainingen

Van BHV tot blussen

Installatie en controle

Wij verzorgen het gehele traject

Algemene informatie Koolzuursneeuwblusser

De Koolzuursneeuwblusser (type K-EF) is een goede hanteerbare en compacte blusser met een groot blusvermogen

De blusser is gevuld met kooldioxide, een niet giftig en vorstvrij gas, dat geen nevenschade toebrengt aan gevoelige apparatuur, materialen en omgeving.

CO2 is een veel toegepast blusmiddel ter bestrijding van niet te grote vloeistofbranden (benzine, olie, petroleum), gasbranden (butaan, propaan) en is zeer geschikt voor het bestrijden van branden op elektrische apparatuur. 

Verkrijgbaar zijn:

•Koolzuursneeuwblusser 5 kg – type K5-EF rating: 89B
•Koolzuursneeuwblusser 2 kg – type K2-EF rating: 34B