Ando Brandbeveiliging

Onderhoud & keuringen kleine blusmiddelen

Met betrekking tot het onderhoud en het keuren van brandslanghaspels en brandblussers (alle draagbare blusmiddelen) bepaalt de Modelbouwverordening (MBV), uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in artikel 254: dat alle kleine blusmiddelen en brandslanghaspels te allen tijde zichtbaar en bereikbaar moeten zijn.

Tevens moeten ze ten minste één maal per jaar gecontroleerd worden door een REOB onderhoudsmonteur op de reinheid en goede werking.
Onderscheiden worden de brandslanghaspels volgens NEN EN 671-3 en de draagbare blustoestellen volgens het Besluit Draagbare Blustoestellen (1986 Staatsblad 553) NEN 2559.

Indien nodig worden reparaties door de onderhoudsmonteur uitgevoerd. 

Om de veiligheid van drukhouders te waarborgen heeft De Dienst voor het Stoomwezen de opdracht hierop toezicht te houden. De Dienst voor het Stoomwezen is een afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Indien een brandslanghaspel of brandblusser is goed gekeurd wordt er een keuringsticker opgeplakt, die aangeeft in welke maand en welk jaar het blusmiddel gekeurd is. Dit wordt jaarlijks in dezelfde maand herhaald. In overleg met u kunnen wij de maand vaststellen waarin onze onderhoudsmonteur langs dient te komen.

Afhankelijk van het aantal bluseenheden bij u op de locatie kunnen we hiervoor aantrekkelijke staffelprijzen aanbieden. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor een goed advies met daarbij een aantrekkelijke prijs.